02133388300
manilifttruck@yahoo.com

درباره ما

مانی لیفتراک فروشنده و وارد کننده لیفتراکهای کوماتسو

دیزل , گاز و بنزین در تناژهای مختلف

لیفتراک کوماتسو ژاپن, 4 تن , دیزل , در حدصفر , اکسل جدید, دکل4.5 متر

اتوماتیک با ساید شیفتر . رنگ فابریک ,لاستیکها گل سنگ فابریک ژاپن

لیفتراک کوماتسو ژاپن, دیزل , 2.5 تن , 3 جک 3 کشو کانتینر رو

اتوماتیک , رنگ فابریک با دکل 4.5 متر با ساید شیفتر

لیفتراک کوماتسو ژاپن 2.5 تن دو گانه سوز فابریک , مدل 2002 , با ساید شیفتر

اتوماتیک, لاستیکها فابریک ژاپن, رنگ فابریک

لیفتراک کوماتسو ژاپن 2 تن دو گانه سوز فابریک با دکل 4.5 متر, مدل 2000 , 3 جک 3

کشو کانتینر رو با ساید شیفتر

کلیه دستگاها دارای برگ سبز می باشد

اعزام نیروی متخصص و ماهر جهت تعمیر انواع لیفتراک کوماتسو و تویوتا

فروشنده و وارد کننده لوازم انواع لیفتراکهای کوماتسو در

تناژهای مختلف دیزل و دو گانه سوز خط 12تا 20

انواع لوازم موتوری لیفتراک های تویوتا

5F, 6F, 7F, 8F   1Z 1DZ 2Z 5K 4P 4Y

لوازم موتور یانمار 16 سوپاپ دیزل برای لیفتراک های کوماتسو .

تامین انواع لیفتراک در تناژ های مختلف،


خرید و فروش انواع لیفتراک با برند های کوماتسو و تویوتا ،


تامین قطعات انواع برند های لیفتراک کوماتسو و تویوتا،


تعمیرات و نگهداری لیفتراک کوماتسو و تویوتا با ضمانت کارکرد حین کار ،


آماده عقد قرارداد برای تعمیرات و نگهداری انواع لیفتراک کوماتسو و تویوتا


آماده عقد قرارداد برای اجاره لیفتراک به کارخانجات و موسسات ،


خرید لیفتراک با تنا‍ژ ها و برند های کوماتسو و تویوتا ،


فروش لیفتراک با تناژ ها و برند های کوماتسو و تویوتا ،


معاوضه لیفتراک های نو و دست دوم ،